Cenik

CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

INDIVIDUALNI POUK (1 UČENEC)
     1 x tedensko 45 min oz. štirje termini na mesec …… 55 €/mesec

POUK V PARU (2 UČENCA)
     1 x tedensko 45 min oz. štirje termini na mesec……. 45 €/mesec

SKUPINSKI POUK (3 DO 5 UČENCEV)
     1 x tedensko 45 min oz. štirje termini na mesec……. 35 €/mesec

MALA GLASBENA ŠOLA – PRIPRAVNICA ZA NAJMLAJŠE (3 DO 5 UČENCEV)
     1 x tedensko 45 min oz. štirje termini na mesec……. 35 €/mesec

ENKRATNI IN OBČASNI OBISKI
     Učna ura 45 min……. 25 €
     Učna ura 30 min……. 15 €

Cene veljajo od 1.9.2018 do 31.8.2019 in vsebujejo DDV.