Mentorji

MENTORJI

GREGOR NESTOROV
MARKO KOROŠEC
JURE PIŠEK
LUCIE DAJČAR