Kljunasta flavta

Kljunasta flavta

Kljunasta flavta služi kot predstopnja drugim pihalnim instrumentom. Dobro vpliva tudi na koordinacijo dihanja in stimulira pljuča (na primer pri astmi).

Program kljunaste flavte je namenjen predvsem začetnikom od petega leta starosti. Pouk poteka v majhnih skupinah (3 do 6 otrok). Skupine se oblikujejo po dogovoru z mentorjem glede na starost in predznanje učenca na začetku leta ali med šolskim letom.

Začetnikom pomagamo pri nakupu flavte. Uporabljamo flavto z baročnim prijemom.

Flavta razvija občutek za melodijo. Igrali bomo ljudske pesmi in razne kratke enostavne priredbe poznanih skladb. Vsaka skupina deluje kot majhen ansambel, kar pomeni, da bomo igrali tudi večglasno.

© Instrumental.ko 2024