Klasična kitara

Klasična kitara

Program klasične kitare je namenjen tako začetnikom (od 7. leta naprej) kot tudi tistim, ki že imajo glasbeno predznanje. Pouk poteka individualno ali skupinsko. Skupine se oblikujejo po dogovoru z mentorjem glede na starost in predznanje učenca na začetku leta ali med šolskim letom.

Začetnikom pomagamo in svetujemo pri nakupu kitare, obstaja pa tudi možnost izposoje osnovnega pribora (kitara, torba, pručka).

Naš namen je graditi kitarsko znanje korak za korakom: od seznanitve z instrumentom in drže, igranja preprostih lestvic, kadenc (spremljav), do različnih načinov uporabe klasične kitare v povezavi z različnimi glasbenimi obdobji in zvrstmi (barok, klasicizem, otroška in ljudska glasba, kasneje tudi sodobna glasba – pop, rock, muzikal, popevke itd.). Glasbena teorija je pomembna za razvoj kitarske igre, zato se med lekcijami dotaknemo tudi te.
Učenec ob samostojni igri spozna tudi skupinsko muziciranje v različnih glasbenih zasedbah (solo, duo, trio, kvartet) ob spremljavi različnih instrumentov (brenkala, tolkala, godala itd.).

Muzikalnost razvijamo z estetskim in doživljajskim izvajanjem kitarskih skladb, s petjem in spremljanjem pesmi, ritmično stabilnost pa z uporabo metronoma in praktično uporabo preprostih tolkal v povezavi z ritmičnimi vajami.

V osnovi se program klasične kitare izvaja po vzorcu programa javnih glasbenih šol, dodatno motivacijo učenca pa iščemo v samostojnem in skupinskem petju, ritmu oziroma gibu, spoznavanju in uporabi lažjih ritmičnih instrumentov v povezavi z naborom kakovostne glasbe z vseh koncev sveta.

© Instrumental.ko 2024